Home

The Future rests on Steel

Нашата услугаКонтакт

Recycling for a better world

Leading company in the area of scrap management

Нашата услугаКонтакт

Производи

Бетонско железо
Жица
Железо во котур
Мрежи
Цемент
Бетонско железо

Бетонско железо

Челикот е рамката околу која се подигнуваат повеќето современи градби.Челикот е суштинска компонента на модерните градежни дизајни и големите инфраструктури. Опсегот на челични решенија за армиран бетон понуден од нас е еден од најшироко достапни на пазарот за да ги задоволи сите барања за градење.

Нашиот асортиман вклучува стандардни производи и сопствени решенија прилагодени според потребите на клиентите.

 

 

 

Жица

Жица

Жица, која ги исполнува стандардите со висок квалитет, е наменета за жица со ниска содржина на јаглерод, производи за армиран бетон, жичани прачки за заварувачки жици, жичени прачки за метални рамки и средни и високо јаглеродни жици за јажиња, плетени ленти и ленти за преднапрегнат армиран бетон, жици за гуми и механички извори.

 

 

Железо во котур

Железо во котур

 

 

 

Мрежи

Мрежи

 

 

 

Цемент

Цемент

 

 

 

Материјали