Арматурни Мрежи

Арматурни Мрежи
Располагаме со сите типови на арматурни мрежи кои одговараат на стандардите за квалитет, од реномирани производители за кои поседуваме сертификати за квалитет. Покрај стандардните типови на мрежи кои ги имаме на лагер, можеме да одговориме на порачки по барањата кои ги имаат клиентите по однос на димензии и дебелини на мрежите.
Тиопво, Димензии

5/15 x 15,

5/20 x 20,

6/15 x 15,

6/20 x 20,

7/15 x 15,

7/20 x 20,

8/15 x 15,

8/20 x 20

Icon Image

Icon Image

Icon Image

Icon Image