Блокови

Блокови

Располагаме со широк асортиман на блокови како што се термо блок, гитер блок, шуплив гитер, полна тула, ферт монта, каналници, блок оџак итн. и истите се од познати производители.

Icon Image

Калкулатор за Блокови
внеси ширина м1
внеси должина м1
вкупна површина
м2
блок 12 х 25 х 25
ком
блок 20 х 25 х 25
ком
блок 20 х 33 х 25
ком
влок 12 х 40 х 25
ком
блок 16 х 40 х 25
ком
монта 14 х 33 х 25
ком
ферт греди
м1
бетонски блок 
ком
гитер (обичен и фасаден)
ком
 
Icon Image

Блок

Димензија: 16х40

Icon Image

Блок

Димензија: 10x25

Icon Image

Блок

Димензија: 12х25

Icon Image

Блок

Димензија: 12х40

Icon Image

Блок

Димензија: 10x40 / ЕДИЛ-албански

Icon Image

Блок

Димензија: 12х33 / албански
Димензија: 20х33 / албански

Icon Image

Блок

Димензија: 12х20

Icon Image

Блок

Димензија: 12x33

Icon Image

Блок

Димензија: 16x20

Icon Image

Блок

Димензија: 16х40 / албански

Icon Image

Блок

Димензија: 12x33

Icon Image

Блок

Димензија: 16x20

Icon Image

Блок

Димензија: 20x33/ термо Гостиварска

Icon Image

Блок

Димензија: 20x16.5 / полутермо
Димензија: 20x33 / полутермо
Димензија: 20x33 / термо Ресенска
Димензија: 20x16.5 / термо
Димензија: 20x25 / полутермо
Димензија: 20x25 / термо
Димензија: 20x25x19 / термо албански
Димензија: 20x25x19 / термо лесковац

Icon Image

Блок

Димензија: 16x20

Icon Image

Блок

Димензија: 20x12.5

Icon Image

Блок Бетонски

Димензија: 12x40
Димензија: 20x40

Icon Image

Блок вентилационен

оџак

Icon Image

Блок гитерка

Димензија: гитерка
Димензија: полна

Icon Image

Блок оџак

грчки

Icon Image

Блок

монта

Icon Image

Цигли

Димензија: Силикнатни 12цм

Icon Image

Цигли

Фасадни Бели
Фасадни Црвени