Бетонско Железо во котур

Бетонско Железо во котур
Располагаме железо спакувано во котори со просечни тежини од:
5,5мм,    6мм,    6,5мм,    7мм,    8мм,    9мм,    10мм,    11мм,&    12мм,    14мм,&    16мм со квалитет:          „SAE1006“,    „SAE1008“,    „SAE1010“,    „C4D“,    „C9D“.