Отпадно железо

Балирање

Нашите капацитети во Скопје прифаќаат нови сечи, чисти и фарбани и ги преработуваат
во стандардизирани густи бали за извоз.

Стрижење

Земаме огромни материјали и ги стримуваме во меѓународно признати услови за нашите клиенти.

Уништување

Прифаќаме лесни и средно мешани метали, возила со завршен век на траење и стока за широка потрошувачка и ги фрагментираме во чист метал со висока густина.

Нашите услуги

Може да купувате од нас и да продавате кај нас. Имаме долга и успешна историја на купување од бизниси, вклучувајќи: производители на моторни возила, метални рециклатори, компании за уривање, расклопување на автомобили итн.