Ballina

The Future rests on Steel
Recycling for a better world
Slider

Produkte |

Çeliku

Çeliku është korniza rreth së cilës ngrihen ndërtesat më moderne. Çeli është komponenti thelbësor i dizenjove moderne të ndërtimit dhe infrastrukturave të mëdha. Gama e zgjidhjeve të çelikut për beton të përforcuar që neve e ofrojmë është një nga më të gjerët që aktualisht ofrohet në treg, ofertë që përmbush çdo lloj kërkese ndërtimi. Gama jonë përfshin produkte standarde dhe zgjidhje me porosi të përshtatura sipas nevojave të klientëve.

Teli

Tel, që plotëson standardet e cilësisë së lartë, përdoret për nderlidhje telash me karbon të ulët, produkte betoni të përforcuar, shufra tela për saldim, shufra telash për korniza metalike dhe tela të mesëm dhe të lartë të karbonit për litarë, rripa të thurur dhe shirita për betonit të parafabrikuar të armuar, tela të gomave dhe burimeve mekanike.

Çimento

Lidhur me mënyrën klasike të përhapjes kur suvaton, përdorimi i Usjemalit zvogëlon kohën e nevojshme për përgatitjen e materialit dhe sasinë e materialit të përdorur. Nuk ka nevojë për gëlqerorë në përgatitjen e llaçit. Përdorim: Për suvatim të brendshëm, për suvatim në natyrë, ndërtim, montim të elementeve.

Materialet