Сипорекс

Сипорекс
Сипорекс блоковите во однос на традиционалните блокови имаат многу предности:
- мала тежина - 2 пати полесен од традиционалната градба,ова се должи на структурата на сипорекс блоковите,каде само 20% од волуменот преставува полна маса,останатите 80% се пори поради кој сипорекс блоковите имаат и големата топлотна изолација,

- топлотна изолација - Познато е дека воздухот во мирување т.е воздухот затворен во мали ќелии е најголем изолатор,а составот на сипорекс блоковите е гас бетон од кој 20% е полна маса останатите 80% се пори кој ги прават сипорекс блоковите 9 пати подобри изолатори од бетонот,3.5 пати подобри изолатори од керамичките цигли и 3 пати подобри изолатори од тулите.

- звучна изолација - ова својство ги прави сипорекс блоковите идеални за преградни зидови,како за пример преграден зид од дебелина 15цм дава звучна изолација од Rw = 41 dB кој ги задоволува најстрогите критериуми за преградни зидови.

- парапропусност - околу 5 пати од онаа на обичниот малтер поради која зидот диши и апсорбирајќи го вишокот влага во просторијата и спротиввно.

- цврстина - класи на отпорност Б2.5 и Б5 кои му овозможуваат да биде користен како носив конструктивен материјал за зидови.

-лесна обработка - Сипорекс блоковите можат да се сечат,коваат,лепат и дупчат. На самото лице место блоковите можат да се приспособат со најосновниот алат како што налага ситуацијата.Во самите блокови можат да се длабат канали,да се порабуват и да се прават отвори.
Icon Image

Icon Image

Icon Image

Блок димензии
60x25x5

60x25x7,5

60x25x10

60x25x12,5

60x25x15

60x25x17,5

60x25x20

60x25x25

60x25x30

60x25x35

Icon Image

Icon Image