Изолациони материали

изолациони-материали
Icon Image

Бимизол

Димензија: 1/20

Icon Image

Бимпласт

Димензија: В 30/К

Icon Image

Бимпласт

Димензија: В 40/К

Флексибилност на ниски температури: + 4 °С

Отпорност на високи температури:+70 °С

Icon Image

Бимпласт

Димензија: В3/К1

Icon Image

Бимпласт

Димензија: В4/К1

Icon Image

Битулит канта

Димензија: 4 кг