Rrjeta armatimi

Rrjeta armatimi
Posedojmë të gjitha llojet e rrjeteve të përforcimit që plotësojnë standardet e cilësisë nga prodhuesit e njohur për të cilët kemi certifikata cilësore. Përveç llojeve standarde të rrjeteve që kemi në një liner, ne mund t'i përgjigjemi porosive sipas kërkesave të klientit në lidhje me dimensionet dhe trashësinë e rrjeteve.
Llojet / Dimensionet

5/15 x 15,

5/20 x 20,

6/15 x 15,

6/20 x 20,

7/15 x 15,

7/20 x 20,

8/15 x 15,

8/20 x 20

Icon Image

Icon Image

Icon Image

Icon Image