Rreth nesh

Rreth nesh
Kompania u themelua në vitin 2000 si një biznes familjar i familjes Aliu nga Shkupi.
Euro Aktiva njihet si lider në furnizimin e materialeve të ndërtimit të hekurit, duke mbuluar 50% të kërkesës totale të tregut në Maqedoni.

EuroAktiva
Idetë / Vizioni
Misioni
Struktura e kompanisë
Kualiteti
Vlera
EuroAktiva

Kompania u themelua në vitin 2000 si një biznes familjar i familjes Aliu nga Shkupi. Aktivitetin e saj të biznesit e filloi duke u bë distributor ekskluziv i produkteve Sidenar nga Greqia, një markë e respektuar në botën e ndërtimit dhe certifikuar për cilësinë e produkteve të saj. Më pas, Euro Aktiva bëhet distributore ekskluzive e Kurum Holding në Shqipëri dhe shumë produkteve të tjera nga kompani të ndryshme në fushën e ndërtimit. Sot, Euro Aktiva njihet si lider në furnizimin e materialeve të ndërtimit të hekurit, duke mbuluar 50% të kërkesës totale të tregut në Maqedoni. Tani kompania numëron 60 punonjës të përhershëm.       Përveç biznesit, Euro Aktiva është një kompani me përgjegjësi të lartë sociale. Dëshmi për këtë është mbështetja e vazhdueshme e humanizmit, kulturës dhe sportit. Të shumta janë rastet kur Euro Aktiva ndihmoi një individ apo familje, organizoi koncerte, festivale dhe aktivitete të ndryshme kulturore dhe artistike dhe ndihmoi në zhvillimin e sportit në Maqedoni.

Idetë / Vizioni

Idetë, përkushtimi, vizioni dhe pasioni për zhvillim dhe sukses e kanë bërë sot EuroActivën një brend me reputacion në botën e ndërtimit në trekëndëshin Maqedoni-Kosovë-Shqipëri. Ky epitet për kompaninë tonë është një motiv më shumë, por gjithashtu një detyrim për të ruajtur imazhin e ndërtuar për më shumë se një dekadë. Për Euro Aktiva, bota e globalizuar ofron mundësi të pafundme të biznesit, kështu që qëllimet e saj për të ardhmen nuk njohin kufij.

 

Vizioni:

“Të vazhdojmë të jemi Kompani efikase që punon në mënyrë etike dhe të balancuar për të fituar privilegjin për të qenë Kompania e zgjedhur”

Misioni

Përpiqemi të përmbushim dhe tejkalojmë pritjet e klientit tonë për të nxitur partneritete afatgjata. Ne i trajtojmë implementuesit dhe furnizuesit tanë me respekt nër mënyrë që të krijohet qasje ekipore ku përvoja zbatohet me entuziazëm të përkushtuar. Ne e vlerësojmë stafin tonë dhe krijojmë një mjedis të volitshëm pune që lejon satisfaksion personal që paraqet kusht për një forcë punëtore lojale dhe productive.

Struktura e kompanisë

Kualiteti

Angazhimi ndaj cilësisë dhe kualitetit është një synim strategjik i Euro Aktivës, andaj menaxhmenti  i saj është i përkushtuar ndaj praktikave të mira profesionale dhe ofrimit të shërbimeve kualitative të bazuara përmes aplikimit të kërkesave të ISO 9001: 2015.

 Kultura e kompanisë Kultura organizative e kompanisë është proces i krijimit të supozimeve, besimeve, vlerave, normave dhe simboleve të përbashkëta dhe pranimit të tyre nga të gjithë ose nga shumica e punonjësve. Kultura e fokusuar në praktikën organizative të:• Orientimit të proceseve ose rezultateve.• Orientimit të punonjësve në aspektin e punës.• Orientimit të organizatës në lidhje me llojin profesional të kulturës.• Qëndrimi i hapur ndaj mënyrës së mbyllur të punës.

Vlera

Partner i BESUESHËM në sektorin e çelikut.  Shikimi përpara është udhëzimi i historisë sonë, i vlerave dhe i misionit tonë, sepse kush shikon përpara nuk mbetet prapa.  Partner i besueshëm në sektorin e çelikut. Jemi partner i besueshëm për klientët tanë,  punonjësit dhe të gjithë bashkëvepruesit. Besimi është pasuri për kompaninë tonë. Besimi dhe siguria janë themel i fortë i të gjitha marrëdhënieve tona, në të cilat do të ndërtohemi të gjithë së bashku për një të ardhme më të mirë.