Mbeturina të Hekurit

Balim

Objektet tona në Shkup pranojnë prerje të reja, të pastërta dhe të pikturuara, dhe i përpunojnë ato në baleta të dendura të standardizuara për eksport.

Krasitje

Pranojmë materiale të mëdha dhe i transformojmë në forma të njohura
dërkombëtarisht për klientët tanë.

Bluarje

Pranojmë metale me përzierje të lehtë dhe të mesme, automjete jashtë përdorimit dhe mallra konsumuese dhe i fragmentojmë ato në metal të pastër të dhe me densitet të lartë.

Shërbimet tona

Blini nga ne ose shitni tek ne. Ne kemi një histori të gjatë dhe të suksesshme të blerjes nga bizneset, duke përfshirë: prodhuesit e motorëve, recikluesit e metaleve, kompanitë e shkatërrimit, çmontuesit e makinave etj.