Materiale Izoluese

Materiale Izoluese
Icon Image

Bimizol

Dimenzioni: 1/20

Icon Image

Bimplast

Dimenzioni: В 30/К

Icon Image

Bimplast

Dimenzioni: В 40/К

Fleksibilitet në temperatura të ulëta: + 4 ° C
Rezistencë ndaj temperaturave të larta: + 70 ° C

Icon Image

Bimplast

Dimenzioni: В3/К1

Icon Image

Bimplast

Dimenzioni: В4/К1

Icon Image

Bitulite kant

Dimenzioni: 4 kg