Çeliku

Çeliku
Posedojmë dimensione të

6мм,      7.5мм,      8мм,      10мм,      12мм,      14мм,      16мм,      18мм,       20мм,      22мм,      25мм ,      28мм,       32мм,      40мм