Blloqet

Blloqet

Posedojmë një shumëllojshmëri të gjerë të blloqeve të tilla si termo bllok, bllok giter, giter poroz, tulla të plota, fert monta, blloqe kanali, blloqe oxhaku, etj të njëjtat janë nga prodhuesit e mirënjohur.

Icon Image

Kalkulator i blloqeve
Vendos gjërësinë м1
Vendos gjatësinë м1
Sipërfaqe totale
м2
Blloku 12 x 25 x 25
copa
Blloku 20 x 25 x 25
copa
Blloku 20 x 33 x 25
copa
Blloku 12 x 40 x 25
copa
blloku 16 x 40 x 25
copa
Blloku monta 14 x 33 x 25
copa
Trara
м1
Bllok betoni 
copa
giter (i thjeshtë dhe i fasadum)
copa
 
Icon Image

Blloku

Dimensioni: 16х40

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 10x25

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 12х25

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 12х40

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 10x40 / Edil / Shqipëris

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 12х33 / Shqipëris
Dimensioni: 20х33 / Shqipëris

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 12х20

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 12x33

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 16x20

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 16х40 / Shqipëris

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 12x33

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 16x20

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 20x33/ Termo Gostivarit

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 20x16.5 / Gjysëtermo
Dimensioni: 20x33 / Gjysëmtermo
Dimensioni: 20x33 / Termo Resen
Dimensioni: 20x16.5 / Termo
Dimensioni: 20x25 /Gjysëtermo
Dimensioni: 20x25 / Termo
Dimensioni: 20x25x19 / Termo Shqipëris
Dimensioni: 20x25x19 / Termo Leskovac

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 16x20

Icon Image

Blloku

Dimensioni: 20x12.5

Icon Image

Bllok betoni

Dimensioni: 12x40
Dimensioni: 20x40

Icon Image

Blloku Ventilacion

Oxhak

Icon Image

Blloku giter

Dimensioni: Giter
Dimensioni: Gjysëm

Icon Image

Bllok oxhaku

Greqisë

Icon Image

Blloku

Monta

Icon Image

Tulla

Dimensioni: Silikon 12cm

Icon Image

Tulla

Fasad e bardhë
Fasad e kuqe