Blloqet Siporex

Siporex
Blloqet Siporex në krahasim me blloqet tradicionale kanë shumë përparësi:

- peshë të vogël - 2 herë më të lehta se ndërtimi tradicional, kjo është për shkak të strukturës së blloqeve Siporeks, ku vetëm 20% të vëllimit përfaqëson masë të plotë, ndërsa pjesa e mbetur 80% janë pore dhe për këtë shkak blloqet Siporeks kanë izolim termik më të madh.

- Izolimi i nxehtësisë - Është e njohur se ajri i palëvizshëm, dmth. ajri i mbyllur në qeliza të vogla është izolatori më i madh dhe përbërja e blloqeve Siporex përbëhet nga beton gazi prej të cilit 20% është masë e plotë ndërsa pjesa që mbetet 80% janë poret që i bëjnë Siporeks blloqet 9 herë izolatorë më të mirë në krahasim me ato të betonit, 3.5 herë izolues më të mirë se tullat qeramike dhe 3 herë izolues më të mirë se tullat.

- Izolimi i zhurmës - kjo veti i bën blloqet siporex ideale për muret ndarëse, për shembull një mur ndarës me trashësi 15 cm jep një izolim të shëndoshë të Rw = 41 dB që plotëson kriteret më të rrepta për muret e ndarjes.
- Para lëshues –rreth 5 herë më shumë së llaçi i zakonshëm deperton ajri dhe thith lagështinë e tepërt nga dhoma dhe e kundërta.
- Fortësia - klasat e rezistencës B2.5 dhe B5 që lejojnë që ato të përdoren si materiale ndërtimore që mbartin pëshën për mure.
- Përpunimi i lehtë - Blloqet e siporeksit mund të priten, çekiçohen, ngjiten dhe shpohen. Në moment, blloqet mund të përshtaten me mjetin më themelor që është në dispozicion në situata të caktuara. Në vetë blloqet, mund të shpohen kanale, të qëndisen dhe të bëhen hapje.

Icon Image

Icon Image

Icon Image

Dimenzionet e blloqeve:
60x25x5

60x25x7,5

60x25x10

60x25x12,5

60x25x15

60x25x17,5

60x25x20

60x25x25

60x25x30

60x25x35

Icon Image