За Нас

ЗА НАС

За Еуро Актива
Идеи / Визии
Мисија
Структура на компанијата
Квалитет
Вредности
За Еуро Актива

Актива е основана во 2000 година како семеен бизнис на семејството Алиу од Скопје. Нејзината деловна активност ја започнува станувајќи ексклузивен дистрибутер на производите Сиденор од Грција, почитуван бренд во светот на градежништвото и сертифициран за квалитетот на нејзините производи. Подоцна, Еуро Актива станува ексклузивен дистрибутер на Курум Холдинг во Албанија, и многу други производи од разни компании од сферата на градежништвото. Денес, Еуро Актива е позната како лидер во снабдување со железни градежни материјали, покривајќи 50% од вкупната побарувачка на пазарот во Македонија. Денес, компанијата брои 60 постојани вработени.Покрај деловната активност, Еуро Актива е компанија со висока социјална одговорност. Доказ за тоа е постојаната поддршка на хуманизмот, културата и спортот. Безбројни се случаите кога Еуро Актива помогнала индивидуа или семејство, поддржала концерти, фестивали и разни културно-уметнички настани, а помогнала и во развојот на спортот во Македонија.

Идеи / Визии

Идеите, посветеноста, визијата и страста за развој и успех направиле денес Еуро Актива да претставува почитуван бренд во светот на бизнисот со градежништво во триаголникот Македонија-Косово-Албанија. Овој епитет за нашата компанија претставува мотив повеќе, но и обврска да го сочуваме имиџот изграден повеќе од една декада. За Еуро Актива, глобализираниот свет нуди бескрајни можности за бизнис, затоа и нејзините цели за иднината не познаваат граници.

 

Визии

"Да продолжиме да бидеме ефикасна компанија која работи на етички и избалансиран начин со цел добивање на привилегијата да бидеме Компанија на избор"

Мисија

Ние се стремиме да ги исполниме и надминеме очекувањата на нашите клиенти за да поттикнеме долгорочни партнерства. Ние ги третираме нашите подизведувачи и добавувачи во однос на развивање тимски пристап каде што искуството се применува со посветен ентузијазам. Го цениме нашиот персонал и создаваме пријатно работно опкружување кое овозможува лично исполнување што води кон лојална и продуктивна работна сила.

Да ги одржуваме највисоките нивоа на професионалност, интегритет, чесност и праведност во нашите односи со нашите добавувачи, подизведувачи, професионални соработници и клиенти.

Структура на компанијата

Квалитет

Посветеноста на квалитетот е стратешка определба на Еуро Актива, па поради тоа, раководството на истата се обврзува на добра професионална пракса и квалтитено давање на услуги преку примена на барањата на ISO 9001:2015.

 

Кулутра на компанијата

 

Организациската култура на компанијата e процес на создавање заеднички претпоставки, верувања, вредности, норми и симболи и на нивното прифаќање од сите или од поголемиот број на вработените. Култура насочена кон организациска пракса и тоа:

-ориентација на процес односно резултати

-ориентација на вработени во однос на работата

-ориентација на организацијата во однос на професионалниот тип на култура

-отворен однос кон затворен начин на работа

Вредности

ПОДОБЕН партнер во секторот за челик. Гледањето напред е упатство за нашата историја, за нашите вредности и за нашата мисија, бидејќи кој изгледа напред не останува назад. Сигурен партнер во челичниот сектор. Ние сме сигурен партнер за нашите клиенти, вработените и сите наши засегнати страни. Довербата е предност за нашата компанија. Довербата и сигурноста се солидна основа на сите наши односи, на кои ќе се изградиме заедно за подобро утре.

СРЕДНИ НАШАТА ЕКИПА


Alison Ferguson

Alison Ferguson

Executive Manager

Alison Ferguson is president of the Reservoir Characterization Group, a position she took in October 2010. Before taking on her current position, Alison worked as a president of Europe & Africa and filled various technical positions in our global operations, just as well as in  our company’s product development processes in Malaysia, France, North America, United Kingdom, and Congo. She initially started her career with Maxwell in 1995 in drilling operations…

Edward Elliott

Edward Elliott

Executive Manager

Edward Elliott is executive vice president who is in charge of our Internal Business Processes. he ascended to his current position in 2010, following his previous successful work in our Hong Kong office. Elliott is leading the ongoing corporate transformation project management office and is also responsible for corporate planning and development, stakeholder engagement, and communication. Prior to his current role, he was president of the Maxwell Drilling Group, a position…

Pat Nelson

Pat Nelson

Executive Manager

Pat is secretary and general counsel, being appointed to the post back in January 2009. Mr. Nelson deals with all the issues of compliance with all NYSE and Securities and Exchange Commission requirements. He is primary contact and relationship manager with the company’s independent directors; primary internal caretaker of corporate governance; and head of the global legal function. Prior to his current role, he held various roles, including director of…

Executive Manager

Executive Manager

Senior Controller & Analyst

Greg Hughes presides over our Production Group department, working in this executive position since January 2009. Before coming to his current role, he held various management positions including president of Well Services, vice president of the Production Group for North America; GeoMarket manager for Qatar; global vice president for Sand Management; and vice president marketing for North America. Earlier in his Maxwell career Hughes